Firmaprofil

Tolkeservice beskæftiger et erfarent administrativt personale - som ved en snak med Dem om Deres ønsker og behov - kan sikre at den rigtige tolk møder frem på det rigtige sted, på det aftalte tidspunkt, og sammen med Dem gennemfører opgaven indenfor den vurderede og aftalte tid.

Tolkeservice henvender sig først og fremmest til den offentlige sektors institutioner og forvaltninger i amt og kommune, men også til den private sektors praktiserende læger, psykologer, behandlere m.v..

Vort formål er at yde professionel ...

Har De behov for en tolk og ønsker en professionel samarbejdspartner - så kontakt os.

Professionel tolkebistand til borgere
af anden kulturel og sproglig
baggund end den danske.